Wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów

W piątek (15 maja) odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów. Wyjazd miał charakter edukacyjno szkoleniowy.W pierwszej części prezentowano sprzęt bojowy wraz z manewrami na poligonie. Odbył się także pokaz strzelań artyleryjskich. Zebrani goście mieli okazję do zapoznania się z komendami oraz zasadami ćwiczeń oddziałów wojskowych.

Czytaj więcej: Wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów

Pokazy sprzętu - wizyta studyjna

Przy współpracy Samorządu Województwa z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów w dniu 15 maja br przygotowaliśmy pokazy. W ramach działań edukacyjno szkoleniowych organizujemy wyjazd przedstawicieli samorządów na wizytę studyjną podczas której uczestnicy zapoznają się z problematyką bezpieczeństwa i obrony z użyciem środków rozpoznawczych w postaci dronów - przedstawione działanie to działanie uzupełniające.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w oparciu o §12 ust. 3

zapraszam na Zwyczajne Walne Zabranie Członków, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 r o godz. 10.00

(w pierwszym terminie), godz. 10.15.(drugi termin) w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku k. Torunia.

Czytaj więcej Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Salutaris – wspólnie na wypadek katastrof

W środę (22 października) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się Uroczystość podpisania dokumentów związanych z udzieleniem

pomocy, połączonej z powitaniem nowych członków stowarzyszenia. Aleksandrów Kujawski, Osiek i Stolno – to kolejne gminy,

które otrzymały pomoc finansową od „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris”. Wsparcie pomoże

w likwidacji skutków podtopień oraz pożaru w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof  i innych zdarzeń kryzysowych skuteczna

pomoc powinna być udzielona odpowiednio szybko. Ograniczanie skutków takich wydarzeń i ich późniejsza likwidacja wymagają

środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu 

Czytaj więcej Salutaris – wspólnie na wypadek katastrof

Konferencja nt. „Współdziałania służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu”

Konferencja nt. „Współdziałania służb ratowniczych, Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych

i zwalczania aktów terroryzmu” połączona z WOJEWÓDZKIM ĆWICZENIEM OBRONNYM pk. „DRWĘCA – 14”która odbędzie się 

24-25 września 2014 r.w Toruniu.