IV Walne Zebranie „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris

W dniu 11 grudnia 2015 odbyło się czwarte Walne Zebranie „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris". W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego będący członkami Stowarzyszenia oraz planujący przystąpienie do Stowarzyszenia w najbliższym czasie.

Obrady przebiegały wg. przedstawionego programu:
Informację o działaniach Stowarzyszenia przedstawił prezes A. Potoczek, który zwrócił uwagę na najważniejsze obszary aktywności Stowarzyszenia oraz zakres realizowanych prac. Zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium.

Czytaj więcej: IV Walne Zebranie „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris

Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Powiatów, Miast i Gmin

W dniu 14 października bieżącego roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” w porozumieniu z Sejmikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowało seminarium dla Przewodniczących Rad Powiatów, Miast i Gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkania przedstawiono założenia, kierunki działań, cele oraz funkcjonowanie Stowarzyszenia „Salutaris”. Poruszono także kwestie stanu zagrożeń związanych z niedoborem wody oraz suszy występującej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej: Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Powiatów, Miast i Gmin

Pomoc finansowa dla poszkodowanych

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w naszym Regionie gwałtownymi załamaniami pogody i towarzyszącymi temu zjawisku opadami i porywistymi wiatrami, wystąpiły na obszarze gmin członków Stowarzyszenia znaczne szkody zarówno w mieniu komunalnym jak i prywatnym.

Biuro Stowarzyszenia przyjęło zgłoszenia o pomoc finansową od 10 członków Stowarzyszenia.

Zarząd „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris” rozpatrzył wnioski o udzielenie wsparcia na likwidację powstałych szkód. Kierowane do Stowarzyszenia wnioski zostały poprzedzone skrupulatną oceną i analizom finansowym skutków pogodowych oraz uzupełnione o dokumentację powstałych zniszczeń w formie zdjęć, protokołów Komisji oceniających lub protokołów PSP, a także szacunki kosztów.

Czytaj więcej: Pomoc finansowa dla poszkodowanych

Rozstrzygnięcie konkursu pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris we współpracy Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniu dzisiejszym  rozstrzygnęło Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy

Celem Konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach:

etap I - na terenie szkół w terminie do 15 maja 2015 roku, oraz etap II – w siedzibie Uczelni w dniu 12 czerwca 2015r.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy

Wizyta studyjna na terenie budowanej w Bydgoszczy instalacji utylizacji odpadów komunalnych.

„Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris” organizuje wizytę studyjną na terenie budowanej w Bydgoszczy instalacji utylizacji odpadów komunalnych,. Zwiedzana Instalacja ma w założeniu przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych z Bydgoszczy i Torunia i stanowi jedną z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji w Europie. W trakcie wizyty przewidujemy zapoznanie się z możliwościami oraz procesem technologicznym jak też organizacją pracy instalacji. Ponadto będzie możliwość zwiedzania obiektów technicznych. Partnerem finansowym przedsięwzięcia jest WFOŚiGW w Toruniu.

 

 

Pokazy sprzętu - wizyta studyjna

Przy współpracy Samorządu Województwa z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów w dniu 15 maja br przygotowaliśmy pokazy. W ramach działań edukacyjno szkoleniowych organizujemy wyjazd przedstawicieli samorządów na wizytę studyjną podczas której uczestnicy zapoznają się z problematyką bezpieczeństwa i obrony z użyciem środków rozpoznawczych w postaci dronów - przedstawione działanie to działanie uzupełniające.

Salutaris – wspólnie na wypadek katastrof

W środę (22 października) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się Uroczystość podpisania dokumentów związanych z udzieleniem

pomocy, połączonej z powitaniem nowych członków stowarzyszenia. Aleksandrów Kujawski, Osiek i Stolno – to kolejne gminy,

które otrzymały pomoc finansową od „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris”. Wsparcie pomoże

w likwidacji skutków podtopień oraz pożaru w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof  i innych zdarzeń kryzysowych skuteczna

pomoc powinna być udzielona odpowiednio szybko. Ograniczanie skutków takich wydarzeń i ich późniejsza likwidacja wymagają

środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu 

Czytaj więcej Salutaris – wspólnie na wypadek katastrof