Społeczność lokalna wobec zagrożeń XXI wieku

17 czerwca 2016r. Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris we współpracy z Kolegium Jagielońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej zorganizowali konferencję pn. „Społeczność lokalna wobec zagrożeń XXI wieku”. Przedmiotowa Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. W ramach paneli dyskusyjnych omawiano następujące tematy:

Czytaj więcej: Społeczność lokalna wobec zagrożeń XXI wieku

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

W piątek (6 maja) w ramach działań promocyjno-informacyjnych Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris organizujemy kolejny wyjazd studyjny dla członków i sympatyków stowarzyszenia. Celem spotkania jest zapoznanie się
z rozwiązaniami organizacyjnymi dotyczącymi współdziałania wojska z układem pozamilitarnym. W ramach spotkania przewidziany jest pokaz sprzętu wojskowego oraz działań oddziałów wojsk inżynieryjnych. Przedsięwzięcie będzie połączone ze szkoleniem obronnym kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek podległych samorządu województwa.

Czytaj więcej: Wizyta studyjna w Inowrocławiu

II Konkursu pn. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE GMINY

Zakończyliśmy właśnie drugą edycję Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy” zorganizowaliśmy konkurs w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki, fundatorem nagród dla laureatów Konkursu dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris. Konkurs miał na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców. W roku szkolnym 2015/2016 Konkurs poświęcony był w szczególności zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym i redukcją emisji CO2.

II Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej: II Konkursu pn. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE GMINY

Porozumienie „Na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa oraz działalności promocyjnej związanej z propagowaniem idei solidaryzmu samorządowego w regionie”

Czwartego lutego 2016 r. w Unisławiu podpisaliśmy z Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą porozumienie „Na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa oraz działalności promocyjnej związanej z propagowaniem idei solidaryzmu samorządowego w regionie” .
W ramach podpisanego porozumienia zobowiązaliśmy się:
1)    zintensyfikować dotychczasową współpracę oraz podejmować nowe inicjatywy na rzecz utrwalania szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, jak też przeciwdziałania skutkom zagrożeń w tym popularyzowania idei bezpieczeństwa i promowania dobrych praktyk w tym zakresie;
2)    wzmacniać podejmowane działania w zakresie edukacji i popularyzowania zachowań sprzyjających wdrażaniu do praktyki idei bezpieczeństwa jako ważnej kategorii jakości życia.

Czytaj więcej: Porozumienie „Na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa oraz...

Spotkanie robocze przedstawicieli Zarządów Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris i Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

28 stycznia 2016 w  Urzędzie Gminy w Obrowie
Odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Zarządów Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris i Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Czytaj więcej: Spotkanie robocze przedstawicieli Zarządów Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia...

IV Walne Zebranie „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris

W dniu 11 grudnia 2015 odbyło się czwarte Walne Zebranie „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris". W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego będący członkami Stowarzyszenia oraz planujący przystąpienie do Stowarzyszenia w najbliższym czasie.

Obrady przebiegały wg. przedstawionego programu:
Informację o działaniach Stowarzyszenia przedstawił prezes A. Potoczek, który zwrócił uwagę na najważniejsze obszary aktywności Stowarzyszenia oraz zakres realizowanych prac. Zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium.

Czytaj więcej: IV Walne Zebranie „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris

Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Powiatów, Miast i Gmin

W dniu 14 października bieżącego roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” w porozumieniu z Sejmikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowało seminarium dla Przewodniczących Rad Powiatów, Miast i Gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkania przedstawiono założenia, kierunki działań, cele oraz funkcjonowanie Stowarzyszenia „Salutaris”. Poruszono także kwestie stanu zagrożeń związanych z niedoborem wody oraz suszy występującej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej: Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Powiatów, Miast i Gmin

Pomoc finansowa dla poszkodowanych

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w naszym Regionie gwałtownymi załamaniami pogody i towarzyszącymi temu zjawisku opadami i porywistymi wiatrami, wystąpiły na obszarze gmin członków Stowarzyszenia znaczne szkody zarówno w mieniu komunalnym jak i prywatnym.

Biuro Stowarzyszenia przyjęło zgłoszenia o pomoc finansową od 10 członków Stowarzyszenia.

Zarząd „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris” rozpatrzył wnioski o udzielenie wsparcia na likwidację powstałych szkód. Kierowane do Stowarzyszenia wnioski zostały poprzedzone skrupulatną oceną i analizom finansowym skutków pogodowych oraz uzupełnione o dokumentację powstałych zniszczeń w formie zdjęć, protokołów Komisji oceniających lub protokołów PSP, a także szacunki kosztów.

Czytaj więcej: Pomoc finansowa dla poszkodowanych

Rozstrzygnięcie konkursu pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris we współpracy Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniu dzisiejszym  rozstrzygnęło Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy

Celem Konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach:

etap I - na terenie szkół w terminie do 15 maja 2015 roku, oraz etap II – w siedzibie Uczelni w dniu 12 czerwca 2015r.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy

Wizyta studyjna na terenie budowanej w Bydgoszczy instalacji utylizacji odpadów komunalnych.

„Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris” organizuje wizytę studyjną na terenie budowanej w Bydgoszczy instalacji utylizacji odpadów komunalnych,. Zwiedzana Instalacja ma w założeniu przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych z Bydgoszczy i Torunia i stanowi jedną z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji w Europie. W trakcie wizyty przewidujemy zapoznanie się z możliwościami oraz procesem technologicznym jak też organizacją pracy instalacji. Ponadto będzie możliwość zwiedzania obiektów technicznych. Partnerem finansowym przedsięwzięcia jest WFOŚiGW w Toruniu.