Salutaris - informacje o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. 

czytaj więcej Salutaris - informacje o stowarzyszeniu

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” za 2014 r

W 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia odbył 10 posiedzeń, które odbywały się
w siedzibie Stowarzyszenia ( tj. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego) lub miały charakter posiedzeń wyjazdowych. W analizowanym okresie Zarząd Stowarzyszenia odbył dwa spotkania z Marszałkiem Województwa, podczas których analizowano działania Stowarzyszenia oraz wskazywano na dalsze pożądane kierunki aktywności. Odbyło się także spotkanie z Prezesem WFOŚ i GW gdzie omówiono możliwości współpracy w realizacji idei Stowarzyszenia.
W 2014 roku Zarząd w oparciu o Statut oraz Regulamin Stowarzyszenia udzielił wsparcia pięciu samorządom lokalnym na likwidację skutków klęsk żywiołowych. Pomoc finansowa została skierowana do :
1) gm. Bukowiec na likwidacje skutków huraganu ( zerwane dachy), gdzie
wypłacono kwotę 12.500 zł
2) gm. Aleksandrów Kujawski na likwidację skutków podtopienia drogi
publicznej prowadzącej do WTZ, gdzie wypłacono kwotę 12.500 zł,
3) gm. Osiek na likwidację skutków zniszczenia drogi gminnej w wyniku
podtopienia, gdzie wypłacono kwotę 20.000 zł,
4) gm. Stolno na likwidację skutków pożaru budynku mieszkalnego, gdzie
wypłacono kwotę 6.500 zł
5) gm. Lubanie na likwidację szkód spowodowanych huraganem i podtopieniem,
gdzie wypłacono 18.500 zł.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” za 2014 r

Historia stowarzyszenia

Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” powstało z inicjatywy samorządu województwa, który zainicjował prace nad jego utworzeniem. Proces kształtowania prawno – organizacyjnych i finansowych podstaw funkcjonowania Stowarzyszenia przebiegał z udziałem samorządów lokalnych, które współuczestniczyły w określaniu kierunków oraz zasad jego działania. Przyjęto, że celem Stowarzyszenia będzie finansowe wsparcie dla miast i gmin naszego regionu w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii. Jest to zatem inicjatywa samorządów lokalnych i samorządu województwa stanowiąca wyraz solidaryzmu i wzajemnego wsparcia w obliczu narastających zagrożeń ze strony gwałtownych zjawisk pogodowych oraz potencjalnych nadzwyczajnych zagrożeń.

Czytaj więcej: Historia stowarzyszenia

Podkategorie