Spotkania edukacyjne

 W dniu 6 grudnia br. odbyliśmy kolejne spotkanie z cyklu spotkań informacyjno- edukacyjnych organizowanych w ramach współpracy Stowarzyszenia „Salutaris” z KW PSP w Toruniu, tym razem gospodarzem spotkania był Jakub Kochowicz Wójt Gminy Lisewo.

Celem spotkań jest zaprezentowanie następujących zagadnień:

  1. Problemu zagrożeń pożarowych z szczególnym zwróceniem uwagi na niebezpieczeństwo związane z tlenkiem węgla;

  2. Odnawialne źródła energii;

  3. Idea oraz formy i metody działania Stowarzyszenia a także jego promocja wśród mieszkańców gmin.

Tradycyjnie wśród zebranych rozlosowaliśmy czujniki tlenku węgla.

Jednostki samorządowe zainteresowane zorganizowaniem na swoim ternie podobnych spotkań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia.