Udział stowarzyszenia w seminarium naukowym

W dniu 15 czerwca 2016 r. w Katowicach Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris zostało zaproszone do udziału w Seminarium Naukowym organizowanym w ramach projektu naukowego „Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego.

Prezes Stowarzyszenia Dr Andrzej Potoczek zaprezentował idee Stowarzyszenia jako jedynej takiej inicjatywy w Polsce poruszył również kwestie współpracy międzyorganizacyjnej w systemie Zarządzania bezpieczeństwem publicznym z perspektywy poziomu lokalnego.