Porozumienie „Na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa oraz działalności promocyjnej związanej z propagowaniem idei solidaryzmu samorządowego w regionie”

Czwartego lutego 2016 r. w Unisławiu podpisaliśmy z Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą porozumienie „Na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa oraz działalności promocyjnej związanej z propagowaniem idei solidaryzmu samorządowego w regionie” .
W ramach podpisanego porozumienia zobowiązaliśmy się:
1)    zintensyfikować dotychczasową współpracę oraz podejmować nowe inicjatywy na rzecz utrwalania szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, jak też przeciwdziałania skutkom zagrożeń w tym popularyzowania idei bezpieczeństwa i promowania dobrych praktyk w tym zakresie;
2)    wzmacniać podejmowane działania w zakresie edukacji i popularyzowania zachowań sprzyjających wdrażaniu do praktyki idei bezpieczeństwa jako ważnej kategorii jakości życia.

 

Ponadto wyraziliśmy wolę współpracy w
3)    współdziałania w planowaniu działań na rzecz wzmacniania poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnych w województwie;
4)    pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych w okresie 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadań obejmujących zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa
5)    organizacja spotkań, narad i konferencji na temat bezpieczeństwa, jako obszaru aktywności władz publicznych.