Spotkanie robocze przedstawicieli Zarządów Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris i Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

28 stycznia 2016 w  Urzędzie Gminy w Obrowie
Odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Zarządów Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris i Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

 

W ramach spotkania omówiono:
1)    kierunki i płaszczyzny współpracy Stowarzyszeń;
2)    treść projektu porozumienia na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i propagowania idei solidaryzmu;
3)    Prezesi Stowarzyszeń przedstawili harmonogramy przedsięwzięć w celu wypracowania wspólnych działań.