Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Powiatów, Miast i Gmin

W dniu 14 października bieżącego roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” w porozumieniu z Sejmikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowało seminarium dla Przewodniczących Rad Powiatów, Miast i Gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkania przedstawiono założenia, kierunki działań, cele oraz funkcjonowanie Stowarzyszenia „Salutaris”. Poruszono także kwestie stanu zagrożeń związanych z niedoborem wody oraz suszy występującej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W dalszej części omówiono źródła finansowania rozwoju województwa w perspektywie 2014-2020 oraz założenia polityki terytorialnej w regionie. W trakcie poszczególnych bloków tematycznych zaproszeni goście mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, wśród których byli: Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Franciszek Złotnikiewicz – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych We Włocławku, Zbigniew Brenda – Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Małgorzata Wiśniewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Andrzej Potoczek – Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Wiesław Czarnecki – Wiceprezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz Sandra Borys-Wysocka – Kierownik Biura Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.

Poniżej zamieszczono do pobrania materiały prezentowane podczas seminarium.