Pomoc finansowa dla poszkodowanych

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w naszym Regionie gwałtownymi załamaniami pogody i towarzyszącymi temu zjawisku opadami i porywistymi wiatrami, wystąpiły na obszarze gmin członków Stowarzyszenia znaczne szkody zarówno w mieniu komunalnym jak i prywatnym.

Biuro Stowarzyszenia przyjęło zgłoszenia o pomoc finansową od 10 członków Stowarzyszenia.

Zarząd „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris” rozpatrzył wnioski o udzielenie wsparcia na likwidację powstałych szkód. Kierowane do Stowarzyszenia wnioski zostały poprzedzone skrupulatną oceną i analizom finansowym skutków pogodowych oraz uzupełnione o dokumentację powstałych zniszczeń w formie zdjęć, protokołów Komisji oceniających lub protokołów PSP, a także szacunki kosztów.

 Wnioski zostały złożone przez:

1. Wójta Gminy Waganiec
2. Burmistrza Lubrańca
3. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
4. Burmistrz Górzna
5. Wójta Gminy Lubanie
6. Wójta Gminy Lipno
7. Wójta Gminy Wielgie
8. Burmistrza Dobrzynia nad Wisłą
9. Wójta Gminy Tłuchowo
10. Wójta Gminy Bobrowniki

W ramach rozpatrzonych wniosków Zarząd przyznał pomoc finansową łącznie na kwotę 214 750 zł

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie może pokryć koszty likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych w wysokości nie przekraczającej 50 % wartości oszacowanych szkód.
W myśl obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenie przekazuje środki finansowe w formie darowizny w oparciu o stosowną umowę co wymaga podjęcia stosownej uchwały Rady Gminy o zwiększeniu dochodów.