Rozstrzygnięcie konkursu pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris we współpracy Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniu dzisiejszym  rozstrzygnęło Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy

Celem Konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach:

etap I - na terenie szkół w terminie do 15 maja 2015 roku, oraz etap II – w siedzibie Uczelni w dniu 12 czerwca 2015r.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

 

Załączniki