IV konkurs ekologiczny

 

Uprzejmie informujmy, że rozpoczynamy nabór do IV edycji Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”. Konkurs organizujemy kolejny raz w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki a fundatorem nagród dla laureatów Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Konkurs ma na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców.

Przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: etap I - na terenie szkół w terminie do15 maja 2018 r.roku oraz etap II – na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniu 15 czerwca 2018 r. Udział w Konkursie uczniów i ich opiekunów - nauczycieli jest bezpłatny. Podczas finału konkursu przewidziane są prezentacje laureatów.

Laureaci II etapu Konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe książkowe, oraz nagrody z zakresu elektroniki t.j. tablety.

W sprawie pytań można kontaktować się  566218241 lub 566215946

Regulamin konkursu