I Kongres Bezpieczeństwa

 

W dniu 7-9 grudnia br. współorganizowaliśmy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa (siedziba w Poznaniu)
I Kongres Bezpieczeństwa, wspierani w tym przedsięwzięciu przez przedstawicieli wiodących w kraju
i zagranicą ośrodków naukowych, takich jak: 

 

 

 • Uniwersytet Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach

 • Państwowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie

 • Uniwersytet w Żylinie

 • Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie 

 • Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 • Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 • Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 • Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie

 •  

  Polską Akademię Nauk
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • Uniwersytet Rzeszowski

 • Collegium Civitas

 • Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

 • Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 • Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie

 • Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej

 • Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 • Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki

 • Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie

 • Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie

I Kongres jest próbą zintegrowania i skonfrontowania przedstawicieli zarówno środowisk naukowych jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa w jego wielorakich aspektach.  Zaproszenie jest zatem kierowane do szerokiego grona przedstawicieli wszystkich służb mundurowych (Wojska Polskiego, Policji, straży miejskich, straży pożarnych, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej) służb medycznych, ratowniczych, reprezentantów administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, świata polityki i biznesu, jak i środowisk akademickich – do wszystkich tych, którym leżą na sercu szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa, zarówno w ich praktycznym, jak i teoretycznym wymiarze, w tym również pytania o aksjologiczne fundamenty działań na rzecz bezpieczeństwa. Organizatorzy pragną dokonać pewnej reminiscencji w stosunku do historii, ale podsumowując dotychczasowe wydarzenia – zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i lokalnym – chcą również wypracować nowe stanowiska i aktualne spojrzenie, z pamięcią o przeszłości i w trosce o przyszłość.