Zakończenie kolejnej edycji konkursu pod hasłem „Gmina bezpieczna ekologicznie”

„Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris” w ramach prowadzonych działań uzupełniających  zakończyło właśnie kolejną edycję konkursu pod hasłem „Gmina bezpieczna ekologicznie”. Problematyka konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym, pod kątem jego wpływu na jakość życia mieszkańców. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół z terenu naszego województwa.

W imieniu Stowarzyszenia podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu była Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za rywalizację i wspaniałą zabawę!!!!

Konkurs odbył się przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dzięki czemu mogliśmy pokryć koszty organizacyjne oraz ufundować atrakcyjne nagrody dla finalistów. 

Zakończyliśmy edycję seminariów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego

 Informujemy, że zakończyliśmy kolejną edycję cyklu seminariów poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa ekologicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym oraz zagrożeniem smogiem.

Bardzo dziękujemy wszystkim sympatykom za tak duże zainteresowanie i aktywny udział w spotkaniach.

Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki środkom przekazanym Stowarzyszeniu w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

 

Rusza kolejna edycja seminariów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego

Rozpoczynamy kolejną edycję seminariów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, jako obszaru aktywności samorządów lokalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym oraz zagrożenia smogiem.

Planowany cykl będzie się odbywał na przełomie czerwca i września.

 

 

Seminarium pn. „Społeczno kulturowy i ekologiczny wymiar bezpieczeństwa lokalnego”

„Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris” w ramach działań promocyjno-edukacyjnych w dniu 19 czerwca zorganizowało po raz pierwszy we współpracy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie spotkanie w ramach, którego poruszano następujące zagadnienia.

 1. Identyfikacja terytorialna;
 2. Susza problemy gospodarowania wodą szanse i zagrożenia dla rozwoju;
 3. OZE – Problemy Rozwoju ekologicznego;
 4. Idea solidaryzmu samorządowego.

 

 

IV Konkurs pn. "Bezpieczeństwo ekologiczne gminy"

Zakończyliśmy właśnie czwartą edycję Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy” po raz kolejny zorganizowaliśmy konkurs w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Patronat honorowy nad Konkursem tradycyjnie już objął Marszałek Województwa Kujawsko‑Pomorskiego Piotr Całbecki, fundatorem nagród dla laureatów Konkursu dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris. Konkurs miał na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców. W roku szkolnym 2017/2018 Konkurs poświęcony był w szczególności zagadnieniom związanym z problemem niskiej emisji i zagrożeniem smogiem z uwzględnieniem przyczyn powstawania i sposobów przeciwdziałania.

IV Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Finał Konkursu odbył się na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniu 15 czerwca 2018 r. Udział w Konkursie uczniów i ich opiekunów - nauczycieli był bezpłatny. Podczas finału uczniowie prezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową. Zgłoszone prace podlegały ocenie zgodności z wymogami formalnymi oraz ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, w skład której weszli Panowie:

 • Sławomir Flanz - przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
 • dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
 • Edward Reszkowski - Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
 • dr Andrzej Potoczek - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris i Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Laureaci Konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, dyski zewnętrzne, tablety oraz smartwatch.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo lokalne – perspektywa społeczna i organizacyjna”

14 czerwca 2018 r. „Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris” współorganizowało Ogólnopolską Konferencja Naukową pt. „Bezpieczeństwo lokalne – perspektywa społeczna i organizacyjna”. Podczas konferencji zostały poruszone m.in. takie zagadnienia jak: problemy bezpieczeństwa w Europie i na świecie widziane z perspektywy lokalnej, bezpieczeństwo ekologiczne, zadania organów publicznych stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacja dla bezpieczeństwa, wpływ problematyki bezpieczeństwa na kulturę, media na tle problemów bezpieczeństwa lokalnego.

 

IV konkurs ekologiczny

 

Uprzejmie informujmy, że rozpoczynamy nabór do IV edycji Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”. Konkurs organizujemy kolejny raz w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki a fundatorem nagród dla laureatów Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Konkurs ma na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców.

Przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: etap I - na terenie szkół w terminie do15 maja 2018 r.roku oraz etap II – na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniu 15 czerwca 2018 r. Udział w Konkursie uczniów i ich opiekunów - nauczycieli jest bezpłatny. Podczas finału konkursu przewidziane są prezentacje laureatów.

Laureaci II etapu Konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe książkowe, oraz nagrody z zakresu elektroniki t.j. tablety.

W sprawie pytań można kontaktować się  566218241 lub 566215946

Regulamin konkursu

III Konkurs pn. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE GMINY

Zakończyliśmy właśnie trzecią edycję Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy” po raz kolejny zorganizowaliśmy konkurs w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Konkurs został objęty honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko‑Pomorskiego.

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris ufundowało nagrody dla laureatów Konkursu dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizowany przez nas już cyklicznie Konkurs miał przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców.

III Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Przeprowadzony został w dwóch etapach: etap I - na terenie szkół ,etap II – na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi tradycyjnie już w dniu 8 kwietnia 2017 r. Udział w Konkursie uczniów i ich opiekunów - nauczycieli był bezpłatny. Podczas finału uczniowie prezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową. Zgłoszone prace podlegały ocenie zgodności z wymogami formalnymi oraz ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, w skład której weszli Panowie:

 • Sławomir Flanz - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Toruniu,
 • dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
 • Mariusz Leszczyński - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
 • Edward Reszkowski - Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
 • dr Andrzej Potoczek - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris i Z ca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,

Laureaci II etapu Konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, dyski zewnętrzne oraz tablety.

I Kongres Bezpieczeństwa

 

W dniu 7-9 grudnia br. współorganizowaliśmy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa (siedziba w Poznaniu)
I Kongres Bezpieczeństwa, wspierani w tym przedsięwzięciu przez przedstawicieli wiodących w kraju
i zagranicą ośrodków naukowych, takich jak: 

 

Czytaj więcej: I Kongres Bezpieczeństwa

Spotkania edukacyjne

 W dniu 6 grudnia br. odbyliśmy kolejne spotkanie z cyklu spotkań informacyjno- edukacyjnych organizowanych w ramach współpracy Stowarzyszenia „Salutaris” z KW PSP w Toruniu, tym razem gospodarzem spotkania był Jakub Kochowicz Wójt Gminy Lisewo.

Celem spotkań jest zaprezentowanie następujących zagadnień:

 1. Problemu zagrożeń pożarowych z szczególnym zwróceniem uwagi na niebezpieczeństwo związane z tlenkiem węgla;

 2. Odnawialne źródła energii;

 3. Idea oraz formy i metody działania Stowarzyszenia a także jego promocja wśród mieszkańców gmin.

Tradycyjnie wśród zebranych rozlosowaliśmy czujniki tlenku węgla.

Jednostki samorządowe zainteresowane zorganizowaniem na swoim ternie podobnych spotkań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia.

 

Czytaj więcej: Spotkania edukacyjne